Head Office
Shri Umiya Mataji Campus ,
Nr Bhagawat Vidhyapith,
S.G Highway,
Sola, Ahmedabad,
Gujarat - 380063 .

Mr . Devang Dave
Phone: +91 9909915682/
+91 79 27662686
Email: sola@ucdc.co.in

Mehsana Center
Mehsana Urban Vidyalaya,
Modhera Chokdi,
Maheshana.

Mr . Dilipbhai Patel
Phone: +91 9375828347
Email: mehsana@ucdc.co.in

Surat - Adajan
Sanskar Bharti
Sanskar Bharti Vidyalaya,
Adajan,
Surat.

Mr . Rabindra Nahak
Phone: +91 9909968374